HER
NU
NÆRVÆR

TANKER OG FØLELSER SKAL FØLGES AD

De fleste mennesker føler sig mest stressede, når deres
tanker enten er i fortiden eller fremtiden.

Hold fokus på her og nu!

nauta_signature